BM 8 Haftalık Mindfulness Programı

BM 8 Haftalık Mindfulness Programı’nda her hafta bir temayla işlenmektedir.

1. Hafta - Nefes
2. Hafta - Mindfulness
3. Hafta - Zihinden Çık Bedene Gir
4. Hafta - Kalbin Mevcudiyeti
5. Hafta - Şifalanma
6. Hafta - Yolculuğumuz
7. Hafta - Meditasyon ve Değişen Beyin
8. Hafta - Derinleşme

  • Program 8 hafta sürer.
  • Haftanın belirlenen günlerinde 2 saatlik oturumlarla grup bir araya gelir.
  • 8 haftalık program öğrenciye temel nefes farkındalığı ve şefkat meditasyonlarını öğretmenin yanı sıra öğrenmesi ve uygulaması kolay olan diğer güzel meditasyonları da sunar.
  • Öğrenciye, neden meditasyon yaptığımızı ve meditasyonun hayatımızı dönüştürmek açısından ne şekilde etkili olduğunu açıklayan bilimsel bilgiler sunulur.
  • Öğrenciye süreci destekleyici alıştırmalar ve ev ödevleri verilir.
  • Bu 8 haftanın ardından öğrenci kendi kendine pratik yapmak için gereken beceriye ve motivasyona sahip olacaktır.